Mi is az a REBISZ?

REBISZ = Repülés Biztonsági Szervezet
NKH - Nemzeti Közlekedési Hatóság
HajduFly DTO - Az Aero Club HSE képzőszerve

A képzésben részt vevő növendékek és oktatók tartoznak a HajduFly DTOP REBISZ minőségirányítási rendszerébe.

A REBISZ jogosult felügyelni a képzést érintő minden olyan cselekményt vagy egyéb folyamatot, (belső) rendelkezést, amely a repülésbiztonságra valamilyen kihatással lehet. Szakmai felügyeletet gyakorolhat felette a KBSZ (Közlekedésbiztonsági Szervezet) valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

A REBISZ szervezetek elsődleges feladatuknak tekintik a sport és szabadidős célú repülések, illetve az abban résztvevők, biztonságának szolgálatát. Ennek megfelelően tevékenységük fő célja a megelőzés.
A REBISZ tevékenységének nem célja a szankcionálás, nem szab ki bírságot, a vizsgálat során feltárt részletek bírósági eljárásban nem használhatók fel!
Feladata ezzel szemben, hogy kivizsgálja a már kialakult veszélyhelyzeteket, a bekövetkezett baleseteket, eseményeket. Egy-egy repülési esemény hátterének feltárása rávilágíthat visszatérő problémákra (pl. konstrukciós hibák), illetve olyan összefüggéseket világíthat meg, olyan tanulsággal szolgálhat, amely alkalmas arra, hogy megelőzzük a hasonló balesetek bekövetkezését.
Kérjük, ne csak a várható büntetés elkerülése vége, de a REBISZ által nyújtott, minden pilóta számára hasznos tevékenység miatt is tiszteljétek meg bizalmatokkal (bejelentésetekkel) a vizsgálatokra kijelölt személyeket!
 

Vagyoni kárral vagy személyi sérüléssel járó esemény estén kérjük hívja a 112-t valamint a Közlekedésbiztonsági szervezetet az alábbi linken és telefonszámokon:

http://www.kbsz.hu/j25/hu/legi-kozlekedes/elektronikus-bejelentolap

Baleset vagy súlyos repülőesemény esetén hívható telefonszámok:

+36 1 294 5529

+36 30 931 0832

Az alábbi linkeken letölthető dokumentumokon lehet papír alapú bejelentéseket megtenni:

REBISZ Form 1 HajduFly DTO REBISZ PIC bejelentő űrlap

REBISZ Form 2 HajduFly DTO REBISZ Bird Strike report bejelentő űrlap

REBISZ Form 3 HajduFly DTO REBISZ Lézeres támadás bejelentő űrlap

REBISZ Form 4 HajduFly DTO REBISZ Repülésbiztonsági bejelentő űrlap

REBISZ Form 8 HajduFly DTO Repülési esemény bejelentő űrlap v. 1.0

Az alábbi űrlapon tud biztonsági bejelentést tenni a HajduFly DTO képzési tevékenységével kapcsolatban.

Ez az űrlap nem az általános repülésbiztonsági bejelentő űrlap, így csak a HajduFly DTO tevékeségének keretében történő repülésbiztonsági veszélyek és kockázatok bejelentésére használható!

A bejelentés anonim, azaz nem szükséges nevet és email címet megadni. A bejelentés leírásánál viszont kérjük megadni a lehető legrészletesebben azokat a körülményeket, amelyek repülésbiztonsági kockázatot jelentenek. Ha egy konkrét üggyel kapcsolatban kíván bejelentést tenni, akkor kérjük adja meg a dátumot, az esetleges szemtanúk elérhetőségét.

Kötelezően bejelentendő események a A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1018 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE V. mellékletében találhatók (letöltéshez kattints a linkre).

Jelen űrlapon nem csak konkrét repülési esemény/baleset jelenthető be, hanem bármilyen olyan körülményre használható, ami magában hordozza egy esetleges későbbi ilyen esemény kockázatát:

 

Köszönjük a bejelentést!

Makai Sándor

06 30 488 0770

safety@hajdufly.hu

Repülésbiztonsági vezető

HajduFly DTO